Past Residencies

Germany


Eugene Yiu Nam Cheung

London: 03/04/2023 — 17/09/2023

Åsa Sonjasdotter

London: 26/09/2022 — 20/11/2022

L. Sasha Gora

London: 12/09/2022 — 09/10/2022

Maria Louizou

London: 08/08/2022 — 02/10/2022

Yu’an Huang

London: 20/09/2021 — 29/05/2022

Musquiqui Chihying

London: 20/09/2021 — 19/12/2021

Chuan-Lun Wu

London: 28/06/2021 — 19/09/2021

Philipp Gufler

London: 03/05/2021 — 01/08/2021

Fehras Publishing Practices

London: 17/06/2021 — 11/07/2021

benandsebastian

London: 11/11/2019 — 22/12/2019