Past Residencies

China


Rachel Be-Yun Wang

London: 24/04/2023 — 16/07/2023

Erin Li

London: 23/06/2022 — 23/12/2022

Trevor Yeung

London: 28/03/2022 — 17/06/2022

Zoe Diao

London: 20/09/2021 — 01/05/2022

Xue Tan

London: 18/03/2022 — 20/04/2022

Gary Zhexi Zhang

London: 16/09/2019 — 22/12/2019

Yu Ji

London: 02/04/2019 — 23/06/2019

Liu Xinyi

London: 07/01/2019 — 03/03/2019

aaajiao

London: 09/01/2019 — 10/02/2019

Lu Xun

London: 29/05/2017 — 07/06/2017