Past Residencies

China


Yu Ji

London: 02/04/2019 — 23/06/2019

Liu Xinyi

London: 07/01/2019 — 03/03/2019

aaajiao

London: 09/01/2019 — 10/02/2019

Lu Xun

London: 29/05/2017 — 07/06/2017