Past Residencies

2019


Liu Xinyi

London: 07/01/2019 — 03/03/2019

Elie Khouri

London: 18/02/2019 — 24/02/2019

Moonjung Hwang

London: 08/01/2019 — 17/02/2019

Thiago Hersan

London: 08/01/2019 — 10/02/2019

aaajiao

London: 09/01/2019 — 10/02/2019